عقد قرارداد طرح برون دانشگاهی با شرکت توزیع برق استان مرکزی

عقد قرارداد طرح برون دانشگاهی با شرکت توزیع برق استان مرکزی

۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۸ کد : ۲۰۸۸ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۷۰۲
قرارداد طرح برون دانشگاهی با عنوان فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی اراک و شرکت توزیع برق استان مرکزی منعقد گردید.

قرارداد طرح برون دانشگاهی با عنوان فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی اراک و شرکت توزیع برق استان مرکزی منعقد گردید. ارزش این قرارداد که در طی 6 ماه اجرا می شود،  48/750/000 ریال است و آقای دکتر سجاد باقری به عنوان مجری طرح برون دانشگاه انتخاب شده است.