اتمام دوره پسا دکترا توسط عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

اتمام دوره پسا دکترا توسط عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۱ کد : ۲۱۴۸ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۳۲۰
آقای دکتر محمد احسانی فر عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی صنایع واحد اراک موفق به اتمام پروژه و کسب گواهی پایان دوره پسا دکترا در رشته مهندسی صنایع در شرکت فولاد دامغان با عنوان تحقیقاتی " سنجش مطلوبیت مدل های کلاسیک مکانیابی درون کارگاهی با استفاده از مدل تابع تجمعی ستاره (UTASTAR)" گردید. دوره پسا دکترا به مدت ۱۲ ماه زیر نظر آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی انجام شد و با درجه عالی به اتمام رسید.
اتمام دوره پسا دکترا توسط عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک