تایید صلاحیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک برای انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی دولتی

تایید صلاحیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک برای انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی دولتی

۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۲ کد : ۲۳۷۳ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۳۸۹
بر اساس موافقت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با استناد به نامه معاونت پژهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صلاحیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک برای انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی دولتی

بر اساس موافقت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با استناد به نامه معاونت پژهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صلاحیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک برای انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با پروژه های تحقیقاتی دولتی در بخش های تخصصی  (۱)علوم و مهندسی آب آبیاری، (۲) به نژادی (۳)بیوتکنولوژی (۴) تولیدات گیاهی ، (۵) محیط زیست و (۶) منابع طبیعی مورد تایید قرار گرفت. دکتر شهاب خاقانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک ضمن بیان این مطلب افزود: توانمندی های دانشگاه در زمینه اعضای هیات علمی متخصص، کارشناسان با تجربه، تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، اشتغال به تحصیل دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط و تجربه اجرای ده ها پروژه تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک از دلایل اصلی دریافت صلاحیت انجام فعالیت پژوهشی  توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بدین ترتیب دانشگاه می تواند در مناقصه های دولتی و غیر دولتی مرتبط در سطح استانی و ملی شرکت و پروژه های تحقیقاتی را اجرا نماید.