عقد قرارداد طرح برون دانشگاهی با شرکت داروسازی بهسا

۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۲۹۴ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۰۷

قرارداد طرح برون دانشگاهی با عنوان ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تأمین کننده مواد اولیه شرکت داروسازی بهسا براساس شاخص های پایداری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و شرکت داروسازی بهسا منعقد گردید.

ارزش این قرارداد که در طی 4 ماه اجرا می شود،  100/000/000ریال است و آقای دکتر محمد ایزدی خواه به عنوان مجری طرح برون دانشگاه انتخاب شده است.