عقد قرارداد طرح برون دانشگاهی با شرکت ابنیه پایدار سبز

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۲۹۵ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۰۶

قرارداد طرح برون دانشگاهی با عنوان تدوین بانک اطلاعاتی آب و انرژی صنایع اطراف شهر اراک در محیط GIS با هدف بهینه سازی و بازگشت انرژی فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و شرکت ابنیه پایدار سبز منعقد گردید.

ارزش این قرارداد که در طی 4 ماه اجرا می شود،  200/000/000ریال است و آقای دکتر رضا مستوری به عنوان مجری طرح برون دانشگاه انتخاب شده است.