قرارداد برون دانشگاهی

عقد قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۲ کد : ۳۵۰۲ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۱۵
قرارداد طرح برون دانشگاهی با عنوان مشاوره فنی در خصوص مطالعات امکان سنجی تولید و تامین مواد شیمیایی فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و آقای دکتر یوسف فضلی به عنوان مجری طرح برون دانشگاهی که ارزش این قرارداد که در طی ۲۴ماه اجرا می شود، ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال است، منعقد گردید.