درباره ما

معرفی پرسنل

رئیس:

  • دکتر رامین زارع

کارشناسان :

  • دکتر سید محمد طغرا
  • جناب آقای سید مصطفی نبوی

معرفی دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

دانشگاه‌ محل تربیت نیروی انسانی متخصص است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشرفت کشور خواهد شد. در عرصه صنعت نیز این مهندسان و دیگر نیرو های انسانی ماهر هستند که اطلاعات علمی خود را به صورت فناوری، محصولات و تولیدات مختلف ارائه می‌دهند. بر این اساس ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می‌تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. وظایف اصلی دانشگاه‌ها در این ارتباط عبارتند از:

  • آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آنها برای حضور در بازار کار،
  • شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن،
  • توسعه فناوری‌های جدید جهت تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه.

همچنین  وظایف اصلی بخش صنعت عبارتند از:

  • سفارش و سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها،
  • اعتماد به دانشگاه و باور داشتن به فناوری‌های نوین و بکارگیری نتایج پژوهش،
  • دسته‌‌بندی و تعیین تخصص‌ها و مهارت‌های موردنیاز در عرصه‌های اجرایی.

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به عنوان بزرگترین دانشگاه منطقه غرب کشور برای پاسخگویی به ضرورت ارتباط دانشگاه و استفاده مناسب از ظرفیت های موجود کشور  فعالیت می کند.