کارآموزی/پروژه دانشجویان

امور کار آموزی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهت آشنایی دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد(کارورزی) با دستگاه‌های مرتبط به رشته تحصیلی آنها که هم ماهیت آموزش وهم ماهیت ارتباط با صنعت دارند با هماهنگی گروه‌های آموزشی دانشگاه برنامه ریزی و فعالیت می‌کنند که اهم وظایف به شرح ذیل می‌باشد:

           -اعلام نیازهای دانشگاه به صنایع وسازمان‌های پژوهش‌های علمی وصنعتی

           -جذب سهمیه های کار آموزی از صنایع واعلام آنها به دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مرتبط

           - نظارت و ارزیابی و اثر بخشی کار آموزی

           - تلاش برای بهبود وارتقا کیفیت این دوره‌ها

           - تهیه معرفی نامه دانشجویان و معرفی آنها به صنایع وسازمان‌ها

کارشناس: آقای مصطفی نبوی

فرم های مرتبط با کارآموزی