درباره ما

اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 

معرفی

دانشگاه‌ محل تربیت نیروی انسانی متخصص است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشرفت کشور خواهد شد. در عرصه صنعت نیز این مهندسان و دیگر نیرو های انسانی ماهر هستند که اطلاعات علمی خود را به صورت فناوری، محصولات و تولیدات مختلف ارائه می‌دهند. بر این اساس ارتباط صنعت

 

و دانشگاه در هر کشوری می‌تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. وظایف اصلی دانشگاه‌ها در این ارتباط عبارتند از:

  • آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آنها برای حضور در بازار کار،
  • شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن،
  • توسعه فناوری‌های جدید جهت تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه.

همچنین  وظایف اصلی بخش صنعت عبارتند از:

  • سفارش و سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها،
  • اعتماد به دانشگاه و باور داشتن به فناوری‌های نوین و بکارگیری نتایج پژوهش،
  • دسته‌‌بندی و تعیین تخصص‌ها و مهارت‌های موردنیاز در عرصه‌های اجرایی.

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به عنوان بزرگترین دانشگاه منطقه غرب کشور برای پاسخگویی به ضرورت ارتباط دانشگاه و استفاده مناسب از ظرفیت های موجود کشور  فعالیت می کند.


شرح وظایف کارشناس دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت: سید مصطفی نبوی

- پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در داخل دانشگاه

- ساماندهی کارآموزی و کارورزی و پروژه دانشجویان در داخل دانشگاه و تعامل مستمر با صنایع و سازمان های بیرون از دانشگاه.

- شناسایی وارزیابی واحدها ومراکز صنعتی وتماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه وامکانات موجود برای اعزام دانشجویان برای کارآموزی و اجرای پروژه و تعامل با گروه های آموزشی دانشکده ها در این ارتباط.

- ثبت امور مربوط به کارآموزی و کارورزی و پروژه دانشجویان و محاسبه کارآموزی  و پروژه دانشجویان  در طول سال.

- پیگیری امور دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در ساختمان خدمات فناوری مستقر در شهرک صنعتی شماره 1 اراک

- هماهنگی مسابقات علمی  و جشنواره های دانشجویان و نمایشگاه ها(بطور معمول پیگیری مکاتبات این امور بر عهده آقای نبوی خواهد بود و در صورتی که دانشگاه مجری مواد فوق باشد بطور مشترک انجام خواهد شد)

- برنامه ریزی وهماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی وتحقیقاتی دوره ای اعضای هیئت علمی، کارشناسان ودانشجویان از مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور.

- پیگیری مکاتبات و  برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی متناسب با نیاز صنایع و سازمان ها در استان.

- انجام سایر امور مربوط به دفتر ارتباط با صنعت که در موارد با ذکر نشده است ولی طی دستورالعمل و یا نامه و بخشنامه به حوزه معاونت پژوهشی ابلاغ می شود.


شرح وظایف کارشناس دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت: دکتر سید محمد طغرا

- پیگیری و انجام  امور مربوط به سامانه های اینترنتی و اینترانتی(مانند ثبت اطلاعات طرح های برون دانشگاهی در سامانه و  ثبت اطلاعات همایش ها و پیگیری اخذ مجوز) مربوط به دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت .  

- طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سایت جامع ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور تعامل مناسب با صنایع، سازمان ها و جامعه دانشگاهی کشور.

- پیگیری و انجام  قرارداددادهای برون دانشگاهی (غیر از قراردادهای برون دانشگاهی ارائه خدمات آموزشی)

- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی وفنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی.

- اخذ اولویت های پژوهشی سازمان ها، نهاد ها و صنایع دولتی و غیر دولتی و انعکاس آن به گروه های آموزشی، دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری و پژوهشگران دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

- استفاده از ظرفیت پایان نامه های دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به منظور کاربردی کردن آنها بر اساس نیاز سازمان های و صنایع از طریق تهیه بانک اطلاعاتی و دسته بندی پایان نامه و انعکاس مطلوب آنها به عنوان توان مندی های دانشگاه.

- استفاده از ظرفیت طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و سایر تولیدات علمی دانشگاه به منظور کاربردی کردن آنها بر اساس نیاز سازمان های و صنایع از طریق تهیه بانک اطلاعاتی و دسته بندی پایان نامه و انعکاس مطلوب آنها به عنوان توان مندی های دانشگاه.
 - تنظیم بانک اطلاعاتی از توانمندی های اساتید و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در خصوص همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی استان و کشور.

- ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با فعالیت های دفتر و همچنین تهیه بسته های تبلیغاتی به منظور معرفی  و انعکاس توانمندیها و دستاوردهای دانشگاه به صنابع و سازمان های کشورصورت پوستر، بروشور، متن خبری و ... .

- هماهنگی مسابقات علمی  و جشنواره های دانشجویان و نمایشگاه ها(بطور معمول پیگیری مکاتبات این امور بر عهده آقای نبوی خواهد بود و در صورتی که دانشگاه مجری مواد فوق باشد بطور مشترک انجام خواهد شد)

-دریافت سهمیه کارآموزی (بخش نرم افزاری و سایت و بانک اطلاعات کارآموزی و پروژه دانشجویی).

- انجام سایر امور مربوط به دفتر ارتباط با صنعت که در موارد با ذکر نشده است ولی طی دستورالعمل و یا نامه و بخشنامه به حوزه معاونت پژوهشی ابلاغ می شود.