آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه عقد قرارداد داخلی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهیاساتید
آیین نامه معافیت بیمه ای قراردادهای پژوهشی دانشگاههااساتید
آیین‌نامه تخصیص مالیاتاساتید
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی داخلی و خارجیدانشجویان
آیین نامه کارآموزیدانشجویان
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز-۹۹اولویتهای پژوهشی
یشنهاد طرح تحقیقاتی برای اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۹" مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامتاولویتهای پژوهشی
اولویت های سامانه تحقیقات برق-ساتب-۹۹اولویتهای پژوهشی
اولویت های پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-۹۹اولویتهای پژوهشی
اولویت های پژوهشی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز_سال ۹۸اولویتهای پژوهشی
بخشنامه مأموریت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعهآیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه تاسیس کانون های دانشگاه، صنعت و جامعهآیین نامه ها و بخشنامه ها
اولویت های تحقیقاتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال ۹۸اولویتهای پژوهشی
شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، نیازهای فنآورانه شناسایی شده کشور در سال ۱۳۹۸اولویتهای پژوهشی
ارائه نیازهای فناورانه شرکت فولاد غرب آسیا ۱۳۹۸اولویتهای پژوهشی
فرودگاه_بین_المللی_و_منطقه_ویژه اقتصادی پیام ۱۳۹۸اولویتهای پژوهشی
نیازمندیهای_فناورانه_شهرداری تهران ۱۳۹۸اولویتهای پژوهشی
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزادآیین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت از دانشجویان و اساتید جهت انجام پروژه های تحقیقاتی-۹۸اولویتهای پژوهشی
مراحل گردش کار اجرای طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی-۹۸فرمها