نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
شیوه نامه عقد قرارداد داخلی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهیاساتید
آیین نامه معافیت بیمه ای قراردادهای پژوهشی دانشگاههااساتید
آیین‌نامه تخصیص مالیاتاساتید
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی داخلی و خارجیدانشجویان
آیین نامه کارآموزیدانشجویان
اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای باختراولویتهای پژوهشی
فرم گزارش پایان کارآموزیکارآموزی
فرم توانمندی اساتیدفرمهای اساتید
آیین نامه طرح های برون دانشگاهیاساتید
کارورزیدانشجویان
ادامه تحصیل بدون کنکور برگزیدگان مسابقات علمی پژوهشیمسابقات علمی
گزارش پایانی کارآموزیکارآموزی
متن نامه پایان دوره کارآموزیکارآموزی
شرکت امداد خودروحمایت از پایان نامه های دانشجویی
ستاد مبارزه با مواد مخدرحمایت از پایان نامه های دانشجویی
شرکت گاز استان اصفهانحمایت از پایان نامه های دانشجویی
کمیته امداد امام خمینیحمایت از پایان نامه های دانشجویی
ابلاغیه، آیین نامه و لیست پسا دکتریپسادکتری صنعتی
آیین نامه تضمین معاملات دولتیسایر
بخشنامه ۱۴-۸ مربوط به بیمه قراردادهای پژوهشی سالسایر